บ. ฟาร์อีส เฟมไลน์ ดีดีบี จก.(มหาชน) [FarEast FameLine DDB Public Company Limited]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่   บ. ฟาร์อีส เฟมไลน์ ดีดีบี จก.(มหาชน)  [FarEast FameLine DDB Public Company Limited] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งครื่องสแกนบัตรเพื่อเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาในตัว Suprema รุ่น Xpass จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องสแกนนิ้ว เพื่อเปิด-ปิดประตู IDTECK รุ่น IPFinger007A จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องทาบบัตรขาออก IP10 เพื่อใช้คู่กับเครื่องสแกนนิ้วจำนวน 4 เครื่อง