อุปกรณ์เครื่องเปิด/ปิดประตู SL-120

 

sl120

ขนาด:
ขนาด FACE PLATE : 200mm(L) x 32mm(W) x 40mm(D)
ขนาดกลอนSTRIKE PLATE : 90mm(L) x 26mm(W) x 2mm(D)
ขนาดของเดือย BOLT :17mm(Throw) x 15.5mm(เส้นผ่าศูนย์กลาง)

คุณสมบัติ:
1.  Voltage: DC 12V.
2.  กลอนไฟดับล็อค ต้องมีไฟจ่ายถึงจะคลายล็อค
3.  ในกลอนมีเซ็นเซอร์สำหรับวัดตำแหน่งการล็อค
4.  ช่วงเวลาตั้งหน่วงในคลายล็อค: 0, 3, 5, 9 วินาที
5.  มี Egress Control Point เพื่อสั่งล็อคหากคลายล็อคแล้วไม่มีการเปิดประตูภายใน 5 วินาที
6.  กำลังไฟที่ใช้เมื่อกลอนทำงาน : 900mA, กำลังไฟที่ใช้เมื่อกลอน standby: 320mA
7.  มี MOV surge protection เพื่อป้องกันไฟจ่ายไม่เรียบ
8.  มาพร้อมตัวชุดกุญแจเพื่อใช้กุญแจไขปลดล็อคด้านนอก และบิดลูกบิดเปิดตัวล็อคด้านในในกรณีไฟ  
     ดับแล้วกลอนไม่คลายควบคุม
9.  เหมาะสำหรับประตูที่ต้องการเปิดได้ทั้ง 2 ทาง
10. น้ำหนัก : 1100 กรัม

File attachments