ริบบ้อนเครื่องพิมพ์บัตร HITI รุ่น CS-200e/220e , CS-310/320 ธนาบุตร

- ซื้อริบบ้อนแท้จาก Hiti ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่อง เพราะมีบัตรทำความสะอาด + ลูกกลิ้งทำความสะอาดบัตร ฟรี! มากับริบบ้อนสีและดำ ทุกม้วน
- พิมพ์บัตรได้สวยทุกใบ  สีสวยติดนาน 
- ยืดอายุหัวพิมพ์ด้วยริบบ้อนแท้จากผู้ผลิต 
- คุณภาพริบบ้อนสม่ำเสมอ  ทุกม้วนสีสวยคุณภาพเท่ากันหมด  ราคาไม่แพง 
และธนาบุตรกล้ารับประกันคุณภาพริบบ้อนด้วยการรับเปลี่ยนคืนทั้งม้วนถ้าพบว่ามีปัญหาคุณภาพ

ริบบ้อน สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร HITI รุ่น CS-200e 1-5 rolls 6-10 rolls 11-15 rolls 16 rolls up
ริบบ้อน YMCKO (พิมพ์ 400 บัตร/ม้วน) 2,500 2,400 2,300 2,200
ริบบ้อน YMCKOK (พิมพ์ 330 บัตร/ม้วน) 3,900 3,900 3,900 3,900
ริบบ้อน YMCKO (ครึ่งแถบ) (พิมพ์ 560 บัตร/ม้วน) 3,050 2,850 2,750 2,750
ริบบ้อน K resin ดำล้วน (พิมพ์ 1000 บัตร/ม้วน) 470 465 460 450
ริบบ้อนสีขาว (พิมพ์ 1000 บัตร/ม้วน) 1,900 1,900 1,900 1,900
ริบบ้อนสีเงิน K (พิมพ์ 1000 บัตร/ม้วน) 2,100 2,100 2,100 2,100
ริบบ้อนสีทอง K (พิมพ์ 1000 บัตร/ม้วน) 2,100 2,100 2,100 2,100
ริบบ้อน สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร HITI รุ่น CS-310/320 1-5 rolls 6-10 rolls 11-15 rolls 16 rolls up
ริบบ้อน YMCKO (พิมพ์ 200 บัตร/ม้วน) 1,800 1,700 1,650 1,650
ริบบ้อน K resin ดำล้วน (พิมพ์ 1000 บัตร/ม้วน) 470 465 460 450
ริบบ้อน KO ดำ-เคลือบ (พิมพ์ 500 บัตร/ม้วน) 2,550 2,550 2,550 2,550
ริบบ้อน สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร CIM K300/K420/K500 1-5 rolls 6-10 rolls 11-15 rolls 16 rolls up
ริบบ้อน YMCKO (แกน 20-mm. พิมพ์ 200 บัตร/ม้วน) 1,500 1,400 1,350 1,250
ริบบ้อน K Resin ดำล้วน (แกน 20-mm. พิมพ์ 1,000 บัตร/ม้วน) 570 500 480 450
ริบบ้อน KO ดำ-เคลือบ (แกน 20-mm. พิมพ์ 500 บัตร/ม้วน) 3,300 2,800 2,800 2,800