หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่มีการเข้าเล่ม เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าตั้งแต่ 8 หน้า จนถึง 100 หน้าขึ้นไป และมีขั้นตอนในการรวมหน้าต่างๆเป็นรูปเล่ม. ลักษณะการใช้งานหลากหลายเช่น แคตตาล็อกสินค้า, คู่มือ, เอกสารพรีเซ็นเทชั่น ฯลฯ

ขนาด

ขนาดของหนังสือ ไม่มีกำหนดตายตัว. ขนาดที่นิยมผลิตทั่วไปเช่น A4, A5 หรือ A6. สำหรับหนังสือขนาดพิเศษกรุณาติดต่อเรา.

A4 size
A5 size
Size A6

 

การเข้าเล่ม

การเข้าเล่ม, เย็บเล่ม เป็นการรวมหน้าพิมพ์หลายๆหน้าให้ติดกันเป็นรูปเล่มด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง. วิธีการเข้าเล่มมีผลกับการออกแบบหน้าหนังสือ คือต้องออกแบบให้เข้ากับวิธีเข้าเล่มที่ต้องการ. และการเข้าเล่มบางวิธีอาจจะทำได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข เช่น ขนาดหน้า, ความหนาบาง เป็นต้น.

เข้าเล่มห่วงลวด

Wire binding

เข้าเล่มห่วงลวด (Wire binding) ในต่างประเทศบ้างก็เรียก twin loop wire, wire-o, double loop wire, double-o. เข้าเล่มโดยการเจาะรูด้านในด้านหนึ่ง เป็นรูสี่เหลี่ยมเล็กตามแนวสันหนังสือ และใช้ลวดพิเศษในการรวมหน้าเข้าด้วยกัน. มักใช้กับการเข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ หรือเอกสารการประชุม. รองรับจำนวนหน้าได้หนาไม่เกิน 1 นิ้ว (25 mm).

เนื่องจากมีการเจาะตามแนวสันหนังสือ การออกแบบหนังสือที่จะเข้าเล่มลักษณะนี้ต้องคำนึงถึงพื้นที่จะถูกเจาะรูด้วย เช่น เจาะรูแล้วไม่โดยตัวหนังสือ หรือส่วนสำคัญของเนื้อหา. ข้อดีของการเข้าเล่มแบบนี้ สามารถเปิดกางหนังสือแผ่ออกได้ 180 องศา หรือเปิดพลิกได้รอบ 360 องศา. และเข้าเล่มได้ง่ายรวดเร็ว.

เข้าเล่มเย็บลวดกลาง

Saddle Stitch

เข้าเล่มโดยพับแผ่นเนื้อหาที่พิมพ์แล้วเป็น 2 ส่วน และเย็บลวด(เย็บแม็กซ์) ตรงกลางสันพับ. วิธีการเข้าเล่มลักษณะนี้เปิดกางออกได้เรียบ 180 องศา และไม่เสียพื้นที่บริเวณสันหนังสือ. เนื่องจากการเข้าเล่มแบบนี้มีการพับแผ่นกระดาษ แบ่งเป็น 4 หน้า ดังนั้นจำนวนหน้า (นับรวมหน้าปกทั้งหมด) จะต้องหาร 4 ลงตัว เช่น 8 หน้า, 12 หน้า, 16 หน้า, 20 หน้า ฯลฯ. รองรับจำนวนหน้าไม่เกินประมาณ 40 หน้า ขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษ. ไม่เหมาะสำหรับหนังสือจำนวนหน้าเยอะๆ เพราะความหนาอาจจะเย็บลวดไม่ได้. ไฟล์ที่ส่งสำหรับพิมพ์ให้แยกเป็นหน้าเดี่ยวๆ สำหรับการเรียงหน้าตอนพิมพ์ทำโดยโปรแกรมเรียงพิมพ์. ตอนออกแบบสามารถออกแบบตามลำดับหน้าได้ ไม่สับสน.

เข้าเล่มไสสันกาว

Hot melt glue binding

เข้าเล่มไสสันกาว (Perfect binding) ใช้กาวร้อนในการเชื่อมหน้าให้ติดกัน โดยก่อนติดกาวจะมีการไสสันด้วยมีดทำให้สันหนังสือขรุขระให้กาวยึดติดกับปกหนังสือ.  เนื่องจากสันจะเป็นกาว ทำให้เปิดกางออกไม่ได้, สำหรับการออกแบบควรมีพื้นที่เผื่อบริเวณสัน (ไม่ใกล้สันหนังสือมากไป).  การเข้าเล่มแบบนี้เหมาะกับหนังสือที่มีจำนวนหน้ามากกว่า 40 หน้าขึ้นไป จำนวนหน้าน้อยหรือกระดาษหนา, ไม่สามารถเข้าเล่มด้วยวิธีนี้.