นามบัตรมาตรฐาน กระดาษอาร์ต (coated paper), ราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภท และระยะเวลาผลิตเร็วที่สุด. สามารถสั่งพิมพ์ได้ตั้งแต่ 100 ใบ (1 กล่อง). เลือกน้ำหนักกระดาษ (ความหนา) ได้ 3 แบบ. เลือกผิวกระดาษได้ 2 แบบ และเลือกออปชั่นหลังพิมพ์ (finishing option) ได้ 3 แบบ.

 • นามบัตรมาตรฐาน กระดาษอาร์ต
 • นามบัตร 100+ ใบต่อกล่อง
 • กระดาษอาร์ต ผิวด้าน (อาร์ตด้าน)
 • กระดาษอาร์ต ผิวเงา (อาร์ตมัน)
 • เคลือบเงา, เคลือบด้าน
 • ตัดมุม

Coated Card Stock

กระดาษ

กระดาษมาตรฐานสำหรับนามบัตร เริ่มที่ความหนา 270 แกรม (gsm) เป็นกระดาษเคลือบผิวหรือเรียกว่ากระดาษอาร์ต สำหรับใช้กับนามบัตรทั่วไป ซึ่งไม่บางและมีความหนาที่เหมาะสม. ลูกค้าสามารถเลือกน้ำหนักกระดาษ (ความหนา) ได้แก่ 270 แกรม, 300 แกรม, และ 350 แกรม. กระดาษชนิดเดียวกันความหนากระดาษจะแปรผันกับน้ำหนักกระดาษ.

กระดาษอาร์ต หรือกระดาษเคลือบผิว (coated paper) คือกระดาษที่ผ่านกระบวนการเคลือบสารหรือโพลิเมอร์หน้าผิวกระดาษ ให้มีความเรียบและพิมพ์ง่าย ให้งานพิมพ์กราฟิกที่มีคุณภาพสูง.  กระดาษประเภทนี้ใช้ในการพิมพ์นิตยสาร(ปก) หรือบรรณจุภัณฑ์. กระดาษอาร์ต มีผิวที่เรียบและขาวปกติ. ผิวเคลือบกระดาษมี 2 แบบได้แก่

 1. กระดาษอาร์ตด้าน (coated paper matt)
  ผิวกระดาษไม่ค่อยสะท้อนแสงเมื่อเทียบกับอาร์ตมัน และเขียนง่ายกว่า. งานพิมพ์บนกระดาษอาร์ตด้าน ไม่ได้ให้ความรู้สึกด้านทั้งหมดเนื่องจากงานหมึกพิมพ์จะมีความเงาบ้างตามความเข้มของสี. หากต้องการให้ดูรู้สึกด้านไม่สะท้อนแสงเลย ต้องเลือกบริการเคลือบด้าน (matt laminate) เสริม.
 2. กระดาษอาร์ตมัน (coated paper gloss).
  เทียบผิวกับอาร์ตด้าน จะดูเงา(มัน)กว่า แต่ไม่ได้เงาสะท้อนเหมือนเคลือบเงา (gloss laminate).

หากไม่แน่ใจว่าจะเลือกกระดาษอาร์ตด้านหรือมัน ทางบริษัทฯแนะนำให้เลือก อาร์ตด้าน ซึ่งปกติลูกค้าทั่วไปนิยมมากกว่า และจะรู้สึกแข็ง(หนา)กว่าอาร์ตมัน.

 

น้ำหนักและความหนา

กระดาษชนิดเดียวกันความหนากระดาษจะแปรผันกับน้ำหนักกระดาษ.

น้ำหนักกระดาษ (แกรม) อาร์ตด้าน อาร์ตมัน
270 แกรม 0.27 mm 0.25 mm
300 แกรม 0.31 mm 0.30 mm
350 แกรม 0.36 mm 0.35 mm


ราคาพิมพ์นามบัตร

จำนวนการสั่งพิมพ์นามบัตร 100 ใบต่อ 1 แบบ.

ราคาพิมพ์นามบัตร กระดาษมาตรฐาน, กระดาษอาร์ต
  พิมพ์นามบัตรหน้าเดียว พิมพ์นามบัตรหน้าหลัง
จำนวสั่งพิมพ์ (ใบ) 270แกรม
(ด้าน/มัน)
300แกรม
(ด้าน/มัน)
350แกรม
(ด้าน/มัน)
270แกรม
(ด้าน/มัน)
300แกรม
(ด้าน/มัน)
350แกรม
(ด้าน/มัน)
100 ฿ 150
(฿ 1.5 / ใบ)
฿ 175
(฿ 1.75 / ใบ)
฿ 225
(฿ 2.25 / ใบ)
฿ 250
(฿ 2.50 / ใบ)
฿ 300
(฿ 3.00 / ใบ)
฿ 350
(฿ 3.50 / ใบ)
200 ฿ 200
(฿ 1.00 / ใบ)
฿ 300
(฿ 1.50 / ใบ)
฿ 400
(฿ 2.00 / ใบ)
฿ 400
(฿ 2.00 / ใบ)
฿ 500
(฿ 2.50 / ใบ)
฿ 600
(฿ 3.00 / ใบ)

หมายเหตุ

 • จำนวนสั่งพิมพ์นามบัตรขั้นต่ำ: 100 ใบ/แบบ (1 กล่องบรรจุ 100 ใบ)
 • บริการเสริม (ออปชั่น)
  • เคลือบด้าน หรือเคลือบเงา (เคลือบทั้ง 2 หน้า): +1 บาท/ใบ
  • ตัดมุม(4มุม): +1 บาท/ใบ
   สำหรับบริการเสริมอื่นๆ กรุณาติดต่อเรา.
 • ราคาสุทธิ จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากยอดรวม เช่น ค่าพิมพ์ 100 บาท รวม VAT แล้วต้องชำระสุทธิ 107 บาท. หากลูกค้าเป็นนิติบุคคล สามารถทำใบหัก ณ ที่จ่ายได้ (3% ค่าบริการหรือค่าจ้างทำของ).
 • ค่าส่งคิดต่างหากเป็นค่าบริการ คำนวณตามจำนวนนามบัตรที่สั่งพิมพ์.
 • สำหรับการสั่งพิมพ์ สามารถสั่งพิมพ์ผ่านแบบฟอร์มได้.