บริการพิมพ์ปฏิทิน พร้อมโลโก้, ชื่อบริษัท ที่อยู่ติดต่อ สำหรับเป็นของขวัญ, ของที่ระลึก. คุณสามารถเลือกเทมเพลทปฏิทินที่เตรียมไว้ พร้อมที่จะพิมพ์ปฏิทินในแบรนด์ของคุณเอง​ หรือจะเตรียมอาร์ตเวิร์ททั้งหมดให้เราพิมพ์ก็ได้.

ปฏิทินสำหรับองค์กร โดยปกติพิมพ์ได้ตั้งแต่ 50, 100, 500 ชุดเป็นต้น. หากต้องการสั่งพิมพ์ปฏิทินส่วนตัว หรือจำนวนน้อย

พิมพ์ปฏิทินสำหรับบริษัท

ขนาดและคุณสมบัตร

 • ขนาดปฏิทินตั้งโต๊ะมาตรฐาน 8x6 นิ้ว
 • เลือกได้ แนวตั้ง หรือ แนวนอน

Type A : 12-เดือน 7-แผ่น ปฏิทินตั้งโต๊ะแนวนอน

 • 7 แผ่น 14 หน้า, ปฏิทิน 12 เดือน.
 • พิมพ์ชื่อบริษัท, โลโก้ และที่อยู่ ด้านล่างเทมเพลทปฏิทินแต่ละหน้า.
 • พิมพ์หน้าปกปฏิทิน (หน้าแรก) ตามรูปที่ลูกค้าส่งมา เช่นรูปบริษัท รูปวิว ฯลฯ
 • ลำดับหน้าในปฏิทิน.
  หน้า 1: ปก, หน้า 2: เดือนมกราคม
  หน้า 3: เดือนกุมภาพันธ์, หน้า 4: เดือนมีนาคม
  หน้า 5: เดือนเมษายน, หน้า 6: เดือนพฤษภาคม
  หน้า 7: เดือนมิถุนายน, หน้า 8: เดือนกรกฏาคม
  หน้า 9: เดือนสิงหาคม, หน้า 10: เดือนกันยายน
  หน้า 11: เดือนตุลาคม, หน้า 12: เดือนพฤศจิกายน
  หน้า 13: เดือนธันวาคม, หน้า 14: ปฏิทินรวม 12 เดือนของปีถัดไป

Tanabutr's Calendar-Jan

Tanabutr's Calendar-Feb

Type B : 12-เดือน 13-แผ่น ปฏิทินตังโต๊ะแนวนอน

 • 13 แผ่น 26 หน้า, ปฏิทิน 12 เดือน.
 • พิมพ์ชื่อบริษัท, โลโก้ และที่อยู่ ด้านล่างเทมเพลทปฏิทินแต่ละหน้า.
 • พิมพ์รูปภาพแทรกระหว่างเดือน 13 หน้า. ลูกค้าเป็นคนจัดหารูปส่งมาให้ เช่นรูปบริษัท ฯลฯ
 • ลำดับหน้าในปฏทินิ.
  หน้า 1: Cover, หน้า 2: รูปประกอบเดือนมกราคม, หน้า 3: เดือนมกราคม
  หน้า 4: รูปประกอบเดือนกุมภาพันธ์, หน้า 5: เดือนกุมภาพันธ์
  หน้า 6: รูปประกอบเดือนมีนาคม, หน้า 7: เดือนมีนาคม
  หน้า 8: รูปประกอบเดือนเมษายน, หน้า 9: เดือนเมษายน
  หน้า 10: รูปประกอบเดือนพฤษภาคม, หน้า 11: เดือนพฤษภาคม
  หน้า 12: รูปประกอบเดือนมิถุนายน, หน้า 13: เดือนมิถุนายน
  หน้า 14: รูปประกอบเดือนกรกฏาคม, หน้า 15: เดือนกรกฏาคม
  หน้า 16: รูปประกอบเดือนสิงหาคม, หน้า 17: เดือนสิงหาคม
  หน้า 18: รูปประกอบเดือนกันยายน, หน้า 19: เดือนกันยายน
  หน้า 20: รูปประกอบเดือนตุลาคม, หน้า 21: เดือนตุลาคม
  หน้า 22: รูปประกอบเดือนพฤศจิกายน, หน้า 23: เดือนพฤศจิกายน
  หน้า 24: รูปประกอบเดือนธันวาคม, หน้า 25: เดือนธันวาคม, หน้า 26: ปฏิทินรวม​ 12 เดือนของปีถัดไป

Tanabutr's Calendar-Jan

Tanabutr's Calendar-photo

Type C : 12-เดือน 7-แผ่น ปฏิทินตั้งโต๊ะแนวนอน

 • 7 แผ่น 14 หน้า, ปฏิทิน 12 เดือน.
 • พิมพ์ชื่อบริษัท, โลโก้ และที่อยู่ ด้านล่างเทมเพลทปฏิทินแต่ละหน้า.
 • พิมพ์หน้าปกปฏิทิน (หน้าแรก) ตามรูปที่ลูกค้าส่งมาให้ เช่นรูปบริษัท รูปวิว.
 • ลำดับหน้าในปฏิทิน.
  หน้า 1: ปก, หน้า 2: เดือนมกราคมและรูป
  หน้า 3: เดือนกุมภาพันธ์และรูป, หน้า 4: เดือนมีนาคมและรูป
  หน้า 5: เดือนเมษายนและรูป, หน้า 6: เดือนพฤษภาคมและรูป
  หน้า 7: เดือนมิถุนายนและรูป, หน้า 8: เดือนกรกฏาคมและรูป
  หน้า 9: เดือนสิงหาคมและรูป, หน้า 10: เดือนกันยายนและรูป
  หน้า 11: เดือนตุลาคมและรูป, หน้า 12: เดือนพฤศจิกายนและรูป
  หน้า 13: เดือนธันวาคมและรูป, หน้า 14: ปฏิทินรวม 12 เดือนของปีถัดไป

Tanabutr's Calendar-Jan

Tanabutr's Calendar-Feb

Type D : 12-เดือน 7-แผ่น ปฏิทินตั้งโต๊ะแนวตั้ง

 • พิมพ์ชื่อบริษัท, โลโก้ และที่อยู่ ด้านล่างเทมเพลทปฏิทินแต่ละหน้า.
 • พิมพ์หน้าปกปฏิทิน (หน้าแรก) ตามรูปแบบที่ลูกค้าจัดมา เช่นรูปบริษัท.
 • ลำดับหน้าในปฏิทิน.
  หน้า 1: ปก, หน้า 2: เดือนมกราคม
  หน้า 3: เดือนกุมภาพันธ์, หน้า 4: เดือนมีนาคม
  หน้า 5: เดือนเมษายน, หน้า 6: เดือนพฤษภาคม
  หน้า 7: เดือนมิถุนายน, หน้า 8: เดือนกรกฏาคม
  หน้า 9: เดือนสิงหาคม, หน้า 10: เดือนกันยายน
  หน้า 11: เดือนตุลาคม, หน้า 12: เดือนพฤศจิกายน
  หน้า 13: เดือนธันวาคม, หน้า 14: ปฏิทินรวม 12 เดือนของปีถัดไป

Tanabutr's Calendar 6x8in Portrait-Jan

Tanabutr's Calendar 6x8in Portrait-Feb

Type E : 12-เดือน 13-แผ่น ปฏิทินตังโต๊ะแนวตั้ง

 • 13 แผ่น 26 หน้า, ปฏิทิน 12 เดือน.
 • พิมพ์ชื่อบริษัท, โลโก้ และที่อยู่ ด้านล่างเทมเพลทปฏิทินแต่ละหน้า.
 • พิมพ์รูปภาพแทรกระหว่างเดือน 13 หน้า.
 • ลำดับหน้าในปฏทินิ.
  หน้า 1: Cover, หน้า 2: รูปประกอบเดือนมกราคม, หน้า 3: เดือนมกราคม
  หน้า 4: รูปประกอบเดือนกุมภาพันธ์, หน้า 5: เดือนกุมภาพันธ์
  หน้า 6: รูปประกอบเดือนมีนาคม, หน้า 7: เดือนมีนาคม
  หน้า 8: รูปประกอบเดือนเมษายน, หน้า 9: เดือนเมษายน
  หน้า 10: รูปประกอบเดือนพฤษภาคม, หน้า 11: เดือนพฤษภาคม
  หน้า 12: รูปประกอบเดือนมิถุนายน, หน้า 13: เดือนมิถุนายน
  หน้า 14: รูปประกอบเดือนกรกฏาคม, หน้า 15: เดือนกรกฏาคม
  หน้า 16: รูปประกอบเดือนสิงหาคม, หน้า 17: เดือนสิงหาคม
  หน้า 18: รูปประกอบเดือนกันยายน, หน้า 19: เดือนกันยายน
  หน้า 20: รูปประกอบเดือนตุลาคม, หน้า 21: เดือนตุลาคม
  หน้า 22: รูปประกอบเดือนพฤศจิกายน, หน้า 23: เดือนพฤศจิกายน
  หน้า 24: รูปประกอบเดือนธันวาคม, หน้า 25: เดือนธันวาคม, หน้า 26: ปฏิทินรวม​ 12 เดือนของปีถัดไป

Tanabutr's Calendar 6x8in Portrait-Jan

​Tanabutr's Calendar 6x8in Portrait-Photo