ขาตั้งป้ายสำเร็จรูป ทำจากกระดาษแข็งมีเทปสองหน้าติดพร้อมใช้งาน สำหรับเป็นฐานสำหรับป้ายโปรโมชั่น, ป้ายราคา วางบนโต๊ะ ฯลฯ

ขาตั้งป้ายทำจากระดาษ

ขนาดความสูงขาตั้งป้าย

3.75", 6", 8", 10", 14.5", 17", 27"