การเดินทางโดยรถยนต์

Map direction to Tanabtur Co., Ltd.

มาจากทางราชเทวี

ถ้ามาจากราชเทวี, ข้ามสะพานหัวช้างแล้วชิดขวาเพื่อเตรียมเลี้ยวไปทางสนามกีฬาแห่งชาติ ให้เข้าช่องเลี้ยวด้านขวาสุดเพื่อที่จะเลี้ยวแล้วอยู่ด้านขวาของเกาะกลางถนน (ด้านขวาของเกาะกลางถนนจะเดินรถได้สองทาง) หลังจากที่เลี้ยวแล้วประมาณ 20 เมตร ใต้สถานีรถไฟฟ้า เตรียมเลี้ยวขวาเข้าบริษัทฯ ซึ่งสังเกตได้จากป้ายบริษัทธนาบุตร หรือสังเกตจากตีนบันไดของ BTS

มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้ามาบุญครอง

ถ้ามาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือหน้า MBK, เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกปทุมวันแต่อย่าเข้าช่องเลี้ยวด้านซ้าย. ให้ข้ามสี่แยกเล็กน้อยแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อจะได้อยู่ทางขวามือของเกาะกลางถนน. หลังจากที่เลี้ยวแล้วประมาณ 20 เมตร เตรียมเลี้ยวขวาเข้าบริษัทฯ ซึ่งสังเกตได้จากป้ายบริษัทธนาบุตร หรือสังเกตจากตีนบันไดของ BTS

มาจากสุขุมวิท, สยามพารากอน

ามาจาก ถ.สุขุมวิท เมื่อผ่านทางเข้าพารากอนแล้วให้อยู่ทางขวามือของเกาะกลางถนน. ให้ชิดเกาะกลางถนนไว้เพื่อที่จะตรงผ่านสี่แยกปทุมวัน. หลังจากที่ข้ามสี่แยกแล้วประมาณ 20 เมตร เตรียมเลี้ยวขวาเข้าบริษัทฯ ซึ่งสังเกตได้จากป้ายบริษัทธนาบุตร หรือสังเกตจากตีนบันไดของ BTS

มาจากแยกเจริญผล, โลตัสพระราม 1, ช่างกลปทุมวัน

ถ้ามาจาก TESCO Lotus พระราม 1 สามารถเดินรถผ่านช่างกลปทุมวันมาเรื่อยจนถึงสยามกลการ (นิสสัน) ให้เริ่มชลอรถ. บริษัทธนาบุตรจะอยู่ถัดจาก โรงแรม Mercure IBIS เชิงสะพานลงรถไฟฟ้า BTS. เลี้ยวซ้ายเข้าตัวอาคาร.

รถไฟฟ้า BTS

ลงรถที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ออกทางออกที่ 1 (ทางออกตรงข้ามของ MBK)  เดินลงบันไดทางออกที่ 1 ธนาบุตรจะอยู่ทางซ้ายมือหลังจากลงบันได.

BTS National stadium, Tanabutr Exit No. 1

รถเมล์

ป้ายรถเมล์สนามกีฬาแห่งชาติ (ฝั่งตรงข้ามสนามกีฬา)
รถเมล์สาย: 15, 47, 48ร, 73, 73ก, 204, 508