หากคุณเขียนนวนิยาย, เรื่องสั้น, บทกวี ของตัวเองและต้องการพิมพ์เป็นหนังสือ,  บริการพิมพ์หนังสืออ่านปกอ่อนแบบ print on demand ตอบโจทย์ได้ สั่งพิมพ์จำนวนน้อย, ไม่ต้องผ่านสำนักพิมพ์ เพียงคุณเตรียมไฟล์ PDF และหน้าปก, คุณก็สามารถเริ่มพิมพ์เองจำนวนหน่ายเองได้.

พิมพ์หนังสือออนดีมานด์เปิดโอกาสให้บุคคลที่เขียนหนังสือ, นิยาย สามารถตีพิมพ์หนังสือของตัวเองได้ พิมพ์ในจำนวนไม่มากที่จำเป็น. อาจจะเป็นการลองทดสอบตลาด, พิมพ์แจก, หรือขายด้วยตัวเอง. สามารถสั่งพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 - 500 เล่ม คุณภาพเหมือนหนังสือที่จำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป

ขนาดหนังสือ

ขนาดหนังสือสามารถพิมพ์ได้ตามที่ออกแบบ. โดยปกติขนาดมาตรฐานได้แก่

  • A4, A5
  • B5, B6
  • 6×9 นิ้ว, 5.5×8.5 นิ้ว

หน้าปก

หนักสือปกอ่อนพิมพ์หน้าปกสี สามารถเลือกน้ำหนักกระดาษได้ตั้งแต่  270 - 350 แกรม. สามารถเลือกเคลือบหน้าปกผิวด้าน, หรือเงาได้.

กระดาษ

กระดาษสำหรับหนังสืออ่านมี 2 ประเภท กระดาษปอนด์สีขาว 80 แกรม, หรือกระดาษถนอมสายตา 75 แกรม (green read). สำหรับนวนิยาย, นิยามใช้กระดาษถนอมสายตา สำหรับผู้อ่านจะได้อ่านสบายสายตา เมื่อเทียบกับกระดาษสีขาว.

การเข้าเล่ม

เข้าเล่มแบบไสสันกาวเหมือนหนังสือปกอ่อนที่ขายตามร้านหนังสือทั่วไป

วิธีการสั่งพิมพ์

เตรียมไฟล์ PDF ในขนาดที่ต้องการพิมพ์ อาจจะใช้ Microsoft word และแปลงเป็น PDF. กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อขอใบเสนอราคา.