งานพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยน (Variable Data Printing, VDP) เป็นงานพิมพ์ดิจิตอลที่ดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล และพิมพ์งาน เปลี่ยนข้อมูลไม่ซ้ำกัน ในแต่ละแผ่น เช่น พิมพ์ข้อความที่เปลี่ยนไปแต่ละแผ่น, รูปภาพ, คิดอาร์โค้ด, บาร์โค้ด ฯลฯ ลงบนวัสดุพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฉลาก, โปสการ์ด, กระดาษ. บางครั้งก็เรียกงานพิมพ์แบบนี้ว่างานพิมพ์เจาะกลุ่มเฉพาะบุคคล (Personalized marketing).

ประเภทงานพิมพ์พื้นฐาน

ตัวอย่างประเภพงานทั่วไปของงานพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยน เช่น

  • พิมพ์คูปอง รันนัมเบอร์ เดิมการพิมพ์ประเภทนี้พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ตก่อนแล้วค่อยนำมาเข้าเครื่องพิมพ์รันนัมเบอร์. ในระบบการพิมพ์ดิจิตอล สามารถพิมพ์ทุกอย่างในคราวเดียวได้เลย
  • พิมพ์ซองจ่ายหน้าผู้รับ จากฐานข้อมูล

งานพิมพ์พื้นฐานเหล่านี้อาจจะทำเองด้วยโปรแกรมออฟฟิศก็ได้ แต่ทางเรามีซอฟต์แวร์สำหรับงานพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนโดยเฉพาะ ที่ยืดหยุ่นในการสร้างฟอร์แมต เหมาะกับสำหรับงานพิมพ์โดยเฉพาะ

Variable Data Printing Serial Number

งานพิมพ์ขั้นสูง

  • พิมพ์ QR โค้ด หรือบาร์โค้ดไม่ซ้ำกัน
  • พิมพ์เปลี่ยนรูป, กราฟฟิค, ข้อความ ตามเงื่อนไขที่ระบุ.
  • พิมพ์รหัสลับ ลิงค์กับ URL เฉพาะเช่นใช้ในการตรวจสินค้าแท้หรือไม่ (product authenticity check.)

 

VDP printing

 

ต้องเตรียมอะไรบ้าง

  • ไฟล์อาร์ตเวิร์กสำหรับงานพิมพ์ ในส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
  • ข้อมูล จะเป็นฐานข้อมูลง่ายๆเช่น Excel หรือดึงมาจากโปรแกรม Database อื่นๆก็ได้