แผ่นพับหรือโบร์ชัวร์ เป็นสิ่งพิมพ์หน้าหลังและมีการพับแบ่งหน้า ซึ่งแตกต่างจากใบปลิวที่พิมพ์เป็นแผ่นและตัดเป็นใบๆ, ไม่พับ. ตัวอย่างแผ่นพับเช่นพิมพ์แล้วพับครึ่ง(พับ 1 จุด) ทำให้สิ่งพิมพ์แบ่งเป็นหน้าได้ 4 หน้า.

ประเภทการพับ

การพับสำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไปได้แก่.

พับครึ่ง (Half-fold)

4 panels brochure
แผ่นพับพับครึ่ง ต่างประเทศบางครั้งเรียกเป็นโบร์ชัวร์ 4pp (printed pages). พิมพ์สองหน้า (หน้า-หลัง) และพับแบ่งครึ่ง ทำให้เกิดหน้าแบ่งเป็น 4 หน้า (4 ส่วน). ขนาดสำเร็จทั่วไปเช่น A4 (A3 พับครึ่ง), A5 (A4 พับครึ่ง) เป็นต้น.

แผ่นพับสามตอน (C-fold)

6 panels brochure

แผ่นพับสามส่วน (Tri-fold brochure) หรือเมืองนอกเรียกว่า letter fold หรือ C-fold ซึ่งเป็นวิธีพับเหมือนกับจดหมายใส่ซองยาว. การพับแบบนี้แบ่งกระดาษเป็น 3 ส่วน แบ่งหน้าได้เป็น 6 หน้า. เมืองนอกบ้างก็เรียกว่าโบร์ชัวร์  6pp. ขนาดแผ่นพับสามตอนที่นิยมใช้ทั่วไป เมื่อพับแล้วจะมีขนาดสำเร็จประมาณ 100 × 210 mm.

แผ่นพับสามตอน (Z-fold)

Z-fold

วิธีพับสามส่วนแบบนี้เรียกว่า Z-fold คือพับแล้วมีลักษณะคล้ายตัวอักษร Z ในภาษาอังกฤษ. การพับแบบนี้แบ่งกระดาษเป็น 3 ส่วน แบ่งหน้าได้เป็น 6 หน้า. เมืองนอกบ้างก็เรียกว่าโบร์ชัวร์  6pp. ขนาดแผ่นพับสามตอนที่นิยมใช้ทั่วไป เมื่อพับแล้วจะมีขนาดสำเร็จประมาณ 99 × 210 mm.

ขนาดแผ่นพับ

ขนาดแผ่นพับหรือชื่อเรียก เป็นสิ่งที่สับสนง่ายและแล้วแต่คนเรียก ไม่มีมาตรฐานชื่อเรียกที่แน่นอน. ในที่นี้จะเรียกขนาดเป็นขนาดก่อนพับ(ขนาดกางออก)และวิธีพับ เพื่อป้องกันความสับสน. ตัวอย่างเช่น "A3 พับครึ่ง" คือแผ่นพับที่กางออกได้ขนาด A3 แล้วพับครึ่ง (ขนาดสำเร็จพับแล้วคือ A4).

พับครึ่ง

Half-fold brochure visual viewHalf-fold brochure expand view

ขนาดสำเร็จ

ขนาดพับแล้ว: A4 (210 × 297 mm)
ขนาดกางออก: A3 (420 × 297 mm)

ขนาดสำหรับเตรียมไฟล์อาร์ตเวิร์ก

ขนาดกางออก + ส่วนตัดตกด้านละ 3 mm : 426 × 303 mm

Half-fold A4 brochure

ขนาดสำเร็จ

ขนาดพับแล้ว: A5 (148 × 210 mm)
ขนาดการออก: 296 × 210 mm (≈ A4L)

ขนาดสำหรับไฟล์อาร์ตเวิร์ก

ขนาดกางออก + ส่วนตัดตกด้านละ 3 mm : 302 × 216 mm

Half-fold A5

ขนาดสำเร็จ

ขนาดพับแล้ว: A6 (105 × 148 mm)
ขนาดกางออก: A5L (210 × 148 mm)

ขนาดสำหรับไฟล์อาร์ตเวิร์ก

ขนาดกางออก + พื้นที่ตัดตกด้านละ 3 mm : 216 × 154 mm

Half-fold A6 brochure

แผ่นพับสามส่วน

Tri-fold brochureTri-fold brochure expanded

ขนาดสำเร็จ

ขนาดพับแล้ว: 141 × 297 mm
ขนาดกางออก: A3 (420 × 297 mm)

ขนาดสำหรับไฟล์อาร์ตเวิร์ก

ขนาดกางออก + พื้นที่ตัดตกด้านละ 3 mm : 426 × 303 mm

A3 tri fold

ขนาดสำเร็จ

ขนาดพับแล้ว: 100 × 210 mm
ขนาดกางออก: A4 (297 × 210 mm)

ขนาดสำหรับไฟล์อาร์ตเวิร์ก

ขนาดกางออก + พื้นที่ตัดตกด้านละ 3 mm : 303 × 216 mm

A4 tri fold

ขนาดสำเร็จ

ขนาดพับแล้ว: 71 × 148 mm
ขนาดกางออก: A5 (210 × 148 mm)

ขนาดสำหรับไฟล์อาร์ตเวิร์ก

ขนาดกางออก + พื้นที่ตัดตกด้านละ 3 mm : 216 × 154 mm

A5 tri fold

Tri-fold (Z-fold)

Tri-fold brochureTri-fold brochure expanded

Final size

Folded size: 140 × 297 mm
Opened size: A3 (420 × 297 mm)

Prepared artwork size

Final size (opened) + 3 mm bleed on all edges: 426 × 303 mm

A3 Z fold

Final size

Folded size: 99 × 210 mm
Opened size: A4 (297 × 210 mm)

Prepared artwork size

Final size (opened) + 3 mm bleed on all edges: 303 × 216 mm

A4 Z fold

Final size

Folded size: 70 × 148 mm
Opened size: A5 (210 × 148 mm)

Prepared artwork size

Final size (opened) + 3 mm bleed on all edges: 216 × 154 mm

A5 Z fold

Long Size Tri-fold Brochure (627 x 297mm Roll folded to A4, 6pp A4)

Long Traifolded Brochures

Final size

Folded size: A4 (297 × 210 mm)
Opened size: 627x 297mm

Prepared artwork size

Final size (opened) + 3 mm bleed on all edges: 633 × 303 mm

627mm tri fold to A4
627mm tri fold to A4

 

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์

  1 ส่งไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์ออนไลน์.
เตรียมไฟล์ PDF สำหรับงานพิมพ์ และส่งหาเรา. ทางบริษัทจะทำใบเสนอราคาให้พิจารณา.
  2 ชำระเงิน.
  • ชำระเงินออนไลน์: ชำระผ่าน PayPal เมื่อชำระเงินแล้ว PayPal จะมีระบบแจ้งและพร้อมเริ่มการผลิตได้ทันที.
  • โอนเงิน: ทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการผลิตเมื่อได้รับการยืนยันการชำเงินแล้วเท่านั้น. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางเมลหรือผ่านทางแบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน.
  • ชำระเงินที่บริษัท: รับชำระเงินสดหรือบัตรเครดิต หากลูกค้าสะดวกเดินทางมาที่ร้าน.
  3 รับงานที่ร้านหรือจัดส่ง
ลูกค้าสามารถรับงานพิมพ์ได้ที่ร้านตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้. หรือให้จัดส่งให้ซึ่งมีค่าบริการต่างหาก.