บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตหน้ากว้างคุณภาพสูง.

งานพิมพ์โปสเตอร์ เป็นงานพิมพ์ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการใช้งานเช่น โปสเตอร์วิชาการ, พรีเซ็นเทชั่น, อีเวนท์  โดยขนาดของงานพิมพ์ช่วยดึงดูดความสนใจของคนดู.

ขนาด

ขนาดของโปสเตอร์, ป้าย มีขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจ. ขนาดโปสเตอร์ (กว้าง x สูง) ไม่มีมาตรฐานเฉพาะแล้วแต่ดีไซน์ที่ต้องการพิมพ์ และหน้ากว้างเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์วัสดุได้. หน้ากว้างที่พิมพ์ได้กว้างสุดคือ 1.5 เมตร ความยาวไม่จำกัด (วัสดุม้วน). โปสเตอร์ที่พิมพ์เป็นการพิมพ์หน้าเดียว.

ขนาดปกติที่นิยมพิมพ์ทั่วไปเช่น A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0, JIS B3, JIS B2, หรือ JIS B1. สำหรับโปสเตอร์ขนาดเล็ก เช่น A3 กรุณาดูพิมพ์ใบปลิว.

วัสดุพิมพ์

กระดาษโฟโต้ Glossy หรือ Semi-gloss 200gsm (กันน้ำ)

ขนาด: A2 (420mm x 594mm), A1 (594mm x 840mm), รองรับงานพิมพ์หน้ากว้างถึง 594mm
สั่งพิมพ์ขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1 ใบ. เหมาะสำหรับงานใช้ภายใน (indoor)

 

PP ฟิลม์ 0.24mm, ผิดด้าน

พิมพ์ด้วยหมึก Latex กันน้ำ, ไม่มีกลิ่น, ทนขูดขีด, ทนแสง UV คุณภาพพิมพ์สูง ใช้งานได้ทั้งภายใน (indoor) และภายนอก (outdoor).

ขนาด: A2 - A0 (841mm x 1189mm), รองรับงานพิมพ์หน้ากว้างถึง 1,500 mm (1.5 เมตร)
สั่งพิมพ์ขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1 ใบ.