บัตร RFID ชนิด Mifare ความจุ 1K  ขนาด 0.8 mm. ความถี่ 13.56 MHz
ใช้กับเครื่องทาบบัตรแบบ Mifare ระยะการอ่านบัตรตั้งแต่ 10-50 mm.
และสามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงบนบัตรได้
ใช้กับบัตรนักศึกษา, บัตรนักเรียน, บัตรพนักงาน, บัตรสมาชิก, บัตรศูนย์อาหาร,
บัตรโรงพยาบาล, บัตรอพาร์ตเมนต์, บัตรคอนโดฯ, บัตรหอพัก