บัตร RFID ชนิด Mifare ขนาด 0.8 mm. ความถี่ 13.56 MHz
ใช้กับบัตรนักศึกษา, บัตรนักเรียน, บัตรพนักงาน, บัตรสมาชิก, บัตรศูนย์อาหาร