อุปกรณ์เครื่องเปิด/ปิดประตู SS-090

สวิทช์ SS-090 เหมาะกับสถานที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน  โรงงาน
ที่มีระบบ Access Control เพื่อเปิดประตูเวลาฉุกเฉิน, ไฟดับ

p-e

 

p-e

 

p-e