อุปกรณ์เครื่องเปิด/ปิดประตู DB-300

ทำจากโลหะไร้สนิม เหมาะสำหรับประตูกระจก

อลูมิเนียม หรือไม้ ที่ต้องการเปิดได้ทั้ง 2 ทาง

db300

คุณสมบัติ:
1.  ขนาดของ Face Plate 205L x 35W x 41H(mm)
2.  ขนาดของ Strike Plate 90L x 25W x 2H(mm)
3.  ขนาดของเดือย 16 mm. (ทำจากโลหะไร้สนิม)
4.  Voltage:  12Vdc
5.  กำลังไฟที่ใช้ขณะทำงาน 950mA
6.  กำลังไฟที่ใช้ขณะ standby 120mA
7.  เหมาะสำหรับประตูกระจก อลูมิเนียม หรือไม้ ที่ต้องการเปิดได้ทั้ง 2 ทาง
8.  เวลาที่ตั้งหน่วงให้คลายล็อค : 0, 2.5, 5 หรือ 9 วินาที หรือขึ้นอยู่ กับตัวควบคุม

วิธีการติดตั้ง:

db300

 

db300

db300

อุปกรณ์รับเดือยใช้กับกลอนเดือย DB-300
สำหรับประตูบานเปลือยมีวงกบ
ABK-600
 
อุปกรณ์รับเดือยใช้กับกลอนเดือย DB-300
สำหรับประตูบานกระจกบานเปลือย และวงกบกระจกเปลือย
ABK-700
File attachments