เครื่องบันทึกเวลา ธนาบุตร ด้วยบัตร Proximity จาก Suprema