เครื่องบันทึกเวลา ธนาบุตร ด้วยบัตร Mifare จาก IDTECK

ธนาบุตร ตัวแทน IDTECK อย่างเป็นทางการ จากเกาหลี

รับประกัน 2 ปี