เครื่องบันทึกเวลา ธนาบุตร ด้วยบัตรบาร์โค้ด จาก Proxdata