บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Suprema รุ่น BioEntry Plus จำนวน 12 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Suprema รุ่น BioStation2 จำนวน 2 เครื่อง