บ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จก. ( Total Oil Thailand Co.,Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด ( Total Oil Thailand Co.,Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดตั้งเครื่องทาบบัตร Mifare เปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น SR505R และ SR10 (หัวลูกทาบบัตรออก) เป็นจำนวน 5 ประตูด้วยกัน