บ. เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จก. (Temco Autoparts Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  Material Automation (Thailand) Co., Ltd. ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งและดูแลเครื่องสแกนนิ้วเพื่อบันทึกเวลา IDTECK รุ่น IPFinger007A จำนวน 6 เครื่อง ให้กับ "บ. เท็มโก้ ออโต้พาร์ท จก. (Temco Autoparts Co., Ltd.)