บ. ที ลีสซิ่ง จก. (T LEASING Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ. ที ลีสซิ่ง จก. (T LEASING Co., Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องสแกนนิ้วบันทึกเวลา และ เปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น LX007T มาตลอดจำนวน 13 เครื่อง :

1. สำนักงานใหญ่ ศรีนครินทร์ 10 เครื่อง
2. สาขา MBK 1 เครื่อง
3. สาขาดอนเมือง 1 เครื่อง
4. สาขาธนบุรี 1 เครื่อง