บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Anviz รุ่น P7