บ. สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จก. (Stream I.T. Consulting Ltd.) ติดเครื่องสแกนนิ้ว และทาบบัตร Mifare

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จก. (Stream I.T. Consulting Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องทาบบัตร เปิด/ปิดประตู IDTECK แบบ Mifare รุ่น SR505 จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสแกนนิ้ว แบบ Mifare รุ่น SRFinger007A จำนวน 3 เครื่องมาตลอดอย่างสม่ำเสมอ