บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด [Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด [Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งและดูแลระบบเครื่องสแกนนิ้ว IDTECK รุ่น IPFinger007A จำนวน 5 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาพนักงาน