บ. เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จก. (Serendipity Media Co., Ltd.) หรือ VOGUE

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่   บ. เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จก. (Serendipity Media Co., Ltd.) หรือ VOGUE ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งและดูแลเครื่องทาบบัตรเปิด/ปิดประตู พร้อมบันทึกเวลา IDTECK รุ่น IP505R จำนวน 3 เครื่อง