ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท และ ศรีนครินทร์ (Smitivej Hospital Sukhumvit & Srinakarindra)

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ ร.พ. สมิติเวช สุขุมวิท และ ศรีนครินทร์
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องสแกนมือรุ่น HKII จำนวน 6 เครื่อง (ที่สุขุมวิท) และ 7 เครื่อง (ที่ศรีนครินทร์) สำหรับบันทึกเวลาบุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาล