บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ Sukhumvit Asset Management Co.,ltd (SAM) ติดตั้ง IP505R + IP10 จำนวน 16 เครื่อง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ Sukhumvit Asset Management Co.,ltd (SAM) ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องทาบบัตร เปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น IP505R จำนวน 16 เครื่อง และ IP10 (หัวทาบบัตรออก) อีก 16 เครื่องมาตลอดอย่างสม่ำเสมอ