บ. ซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จก. [Sabic Innovative Plastics (Thailand) Co., Ltd.] จ.ระยอง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ. ซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จก. [Sabic Innovative Plastics (Thailand) Co., Ltd.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งครื่องสแกนนิ้วเพื่อเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาในตัว Suprema รุ่น BioStation L2 แบบติดบนขาตั้ง เพื่อใช้สำหรับบันทึกเวลา จำนวน 1 เครื่อง