บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (River Engineering Co., Ltd.) เครื่องสแกนนิ้ว Suprema BioEntryPlus 8 เครื่อง และ IDTECK รุ่น LX007T 4 เครื่อง

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (River Engineering Co., Ltd.) เครื่องสแกนนิ้ว Suprema BioEntryPlus 8 เครื่อง และ IDTECK รุ่น LX007T 4 เครื่อง