บ. รีนุส โลจิสติกส์ จก. (Rhenus Logistics Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่   บ. รีนุส โลจิสติกส์ จก. (Rhenus Logistics Co., Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องทาบบัตร เพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา IDTECK รุ่น 505R จำนวน 8 เครื่อง และ RF10 (หัวลูกทาบบัตรออก) 3 เครื่อง และ IP100R (แบบ standalone ไม่ต่อคอมฯ) 1 เครื่อง ที่ Rhenus สำนักงานใหญ่, บางนา, สุวรรณภูมิ และ Warehouse ที่ จ.ฉะเชิงเทรา