บ. พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ส์ จก. (คลังน้ำมันสมุทรสาคร 1&2) [PSP Specialties Co., Ltd. (Terminal 1&2)]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ. พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ส์ จก. (คลังน้ำมันสมุทรสาคร 1&2) [PSP Specialties Co., Ltd. (Terminal 1&2)] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องสแกนนิ้วเพื่อเปิด-ปิดประตู  และบันทึกเวลา Suprema รุ่น BioLiteNet จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องทาบบัตร Suprema Xpass เพื่อเปิด-ปิดประตู จำนวน 3 เครื่อง