บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (Property Perfect Plc.) ติดใช้กับประตูมอเตอร์

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  บ. อี-ฟอร์-ยู จก. ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรได้ทำการติดตั้งเครื่องทาบบัตร เปิด/ปิด ประตู Suprema รุ่น Xpass ใช้กับประตูมอเตอร์ ให้กับ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ในส่วนห้องผู้บริหาร จำนวน 1 เครื่อง