สำนักงาน Pizza Hut

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ สำนักงาน Pizza Hut
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง 
เครื่องทาบบัตร Suprema รุ่น XPass จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ IDTECK รุ่น Finger007A