บริษัท นิสสันเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด [Nissan Trading (Thailand) Co., Ltd.]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่   บริษัท นิสสันเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด [Nissan Trading (Thailand) Co., Ltd.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนบัตร Mifare ของ IDTECK เพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา รุ่น SR505R ที่สำนักงานใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง; SR10 (หัวลูกทาบบัตรออก) จำนวน 6 เครื่อง และที่ชลบุรี รุ่น SR505R 1 เครื่อง และ SR10 1 เครื่อง