บริษัท มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Actatek รุ่น ACTA3 จำนวน 3 เครื่อง