บ. แมคแคนเวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จก. [McCann Worldgroup Thailand]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่   บ. แมคแคนเวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จก.  [McCann Worldgroup Thailand] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งครื่องสแกนนิ้วเพื่อเปิด-ปิดประตู และบันทึกเวลาในตัว Suprema รุ่น BioEntry P2 จำนวน 7 เครื่อง และ BioEntry N2 (หัวสแกนนิ้วตัวลูก ใช้สแกนนิ้วออก) จำนวน 3 เครื่อง