โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย (Mater Dei School)

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องสแกนนิ้ว IDTECK รุ่น LX007T เพื่อบันทึกเวลา จำนวน 2 เครื่อง