บ. มาดามกัสก้า จก. (Madamegusga Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. มาดามกัสก้า จก. (Madamegusga Co., Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เพื่อบันทึกเวลาพนักงานติดตั้งบนขาตั้งของ Anviz รุ่น P7 จำนวน 1 เครื่อง