บริษัท แลนด์สโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ บริษัท แลนด์สโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง 
เครื่องทาบบัตร Suprema รุ่น XPass