บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด [Kudun and Partners Limited] (Law firm) ติดเครื่องสแกนนิ้ว Suprema BioEntry W2

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (Kudun and Partners Limited) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว Suprema รุ่น BioEntry W2 เพื่อเปิด/ปิดประตู จำนวน 2 เครื่อง