คอนโดฯ IDEO Q ราชเทวี

ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​ที่ คอนโดฯ IDEO Q ราชเทวี
ให้บริษัท ธนาบุตร จำกัด ติดตั้ง
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Suprema รุ่น BioEntry Plus จำนวน 6 เครื่อง