บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด และ บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด (Griffith Foods Limited / Griffith Laboratories Limited) เครื่องสแกนนิ้ว IPFinger007A 5 เครื่อง & ทาบบัตร 24 เครื่อง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด และ บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด (Griffith Foods Limited / Griffith Laboratories Limited) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งและดูแลระบบสแกนนิ้วเพื่อบันทึกเวลา และทาบบัตรเปิด/ปิดประตูมาตลอดตามรายละเอียดดังนี้:

 

1. เครื่องสแกนนิ้ว IDTECK รุ่น IPFinger007A    5 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาพนักงานโรงงานและออฟฟิศ

2. เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น IP505R             16 เครื่อง เพื่อควบคุมเปิด/ปิดประตู

3. เครื่องทาบบัตรแบบ standalone (ไม่ต่อคอมฯ) IDTECK รุ่น IP100R          8 เครื่องเพื่อควบคุมเปิด/ปิดประตู