สำนักงาน Grab Taxi Thailand

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่  สำนักงาน Grab Taxi Thailand ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เพื่อเปิด/ปิดประตู และบันทึกเวลา Suprema  รุ่น BioStation L2  จำนวน 3 เครื่อง