บ. เยอรมัน สแตนดาร์ด จก. (German Standard Co., Ltd.)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. เยอรมัน สแตนดาร์ด จก. (German Standard Co., Ltd.) ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรแบบ standalone ไม่ต้องต่อคอมฯ เพื่อเปิด/ปิดประตู  จำนวน 1 เครื่อง