บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [Finansia Syrus Securities Public Company Limited]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [Finansia Syrus Securities Public Company Limited] ได้ให้ความไว้วางใจธนาบุตรติดตั้ง และดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลา และ เปิด/ปิดประตูมาเป็นเวลาติดต่อกันตามสถานที่และรุ่นต่อไปนี้: 

 

1. MBK ทาวเวอร์:  เครื่องทาบบัตร Suprema รุ่น Xpass (Mifare)      จำนวน 3 เครื่อง

2. อาคารสินธร 3:   เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น IP100R                      จำนวน 1 เครื่อง

3. อาคารสินธร 1:   เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น IP100R                      จำนวน 3 เครื่อง

4. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า: เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น IP505R                   จำนวน 1 เครื่อง

5. อาคารไทยซัมมิท: เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น SR505 (Mifare)     จำนวน 3 เครื่อง

6. อาคาร อัลมา-ลิงค์: เครื่องทาบบัตร IDTECK รุ่น SR505 (Mifare)     จำนวน 9 เครื่อง

7. สนง.ใหญ่ เซ็นทรัลเวิลด์: เครื่อง access controller ของ IDTECK รุ่น iTDC-SR    จำนวน 7 เครื่อง ใช้กับ หัวทาบบัตร SR10 (Mifare)  จำนวน 20 หัว