สนญ. DONKI Mall Thonglor / JCE-TOA Co., Ltd.

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. เอฟ ดี ไอ คอร์ปอเรชั่น จก. ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เพื่อเปิด/ปิดประตู พร้อมบันทึกเวลา IDTECK รุ่น IPFinger007A จำนวน 5 เครื่อง ที่ สนญ. DONKI Mall Thonglor / JCE-TOA Co., Ltd.