ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (Court of Appeal for Specialized Cases)

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ บ. ออกัสท์ เดคอเรชั่น จก. ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตร ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้ว เพื่อเปิด/ปิดประตู IDTECK รุ่น LX007T จำนวน 12 เครื่อง ที่  ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (Court of Appeal for Specialized Cases)