บ. คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จก. [Continental Tyres (Thailand) Co., Ltd.]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่สำนักงานที่กรุงเทพฯ ของ บ. คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จก. [Continental Tyres (Thailand) Co., Ltd.] ได้ให้ความไว้วางใจให้ธนาบุตรติดเครื่องสแกนนิ้ว พร้อมกล้องในตัว เพื่อควบคุมการเข้า/ออก และบันทึกเวลา Suprema รุ่น BioStation T2 จำนวน 1 เครื่อง